Skjema BioMem

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer m.m. Service Referanser Prosesskjemaer Arrangementer Personale Jobb
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress Huber AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss

icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Nord Norge)

 

icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Estland

www.huber.ee

Litauen

www.huber.lt

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Skjema BioMem

decentraliserad beh och återanv

 

 1. Innstrømning av avløpsvann
 2. HUBER PipeStrainer® PS
 3. Skruesil, HUBER ROTAMAT® Ro 9
 4. Komprimert renseavfall + avvannet slam
 5. Mekanisk forbehandlet avløpsvann
 6. Lagring av avløpsvann ved hjelp av utjevningstank med omrører
 7. HUBER membranbioreaktor (MBR)
 8. HUBER BioMem®
 9. Tilførsel av rengjøringsluft for å forhindre tilgroing av membranen
 10. Permeatpumper som suger permeatet gjennom membranen
 11. Rent, desinfisert og resirkulerbart permeatutløp
 12. Fortykking av overskuddsslam i gravimetrisk fortykker
 13. Supernatant
 14. Gravitasjonsfortykket overskuddsslam
 15. Polymerbehandler
 16. Flokkulert slam
 17. HUBER sikkerhetsrekkverk

© Copyright - Hydropress Huber AB