Hydropress HUBER AB

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Arrangementer Prosesskjemaer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss


icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Hydropress HUBER AB

Gjenvinning av energi fra avløpsvann med HUBERs varmeveksler RoWin

RoWin.png

Rett under oss, i kanaler under bakken, finnes det en gjemt og sjeldent brukt energikilde: avløpsvannet vårt. Normalt holder avløpsvannet en temperatur mellom 12 og 20 °C. Om vinteren synker temperaturen på avløpsvannet sjelden under 10 °C, og hvis den gjør det, så er det vanligvis bare i løpet av noen få dager. Dette gjør avløpsvann til en utmerket varmekilde til drift av varmepumper.

Bruk av avløpsvann som varmekilde passer spesielt godt til større bygninger, for eksempel institusjoner for eldre, sykehus, skoler eller svømmehaller. Det er også mulig å utvinne varmen fra utløpet av avløpsrenseanlegg, og å bruke den til f.eks. slamtørking.

Som en kobling mellom avløpsvannet og varmepumpen kreves det en varmeveksler, som utvinner varmeenergien som finnes i avløpsvannet. Varmeveksleren overfører den termiske energien fra avløpsvannet til varmepumpen. HUBER varmeveksler RoWin er utviklet spesielt for slik bruk. Det spesielle med dette systemet er at varmeutvinningen fra avløpsvannet skjer over bakken, og ikke i kanalen. Alle systemkomponentene er lett tilgjengelige for service og vedlikehold.

Les mer om HUBERs RoWin her!


Unngå problem ved pumpestasjonen med HUBERs vertikale sil RoK4

RoK4.png

Har du problem med tilstopping ved pumpestasjonen? Da har vi en mulig løsning på problemet ditt! HUBERs vertikale silanlegg RoK4, det er en finsil med automatisk rengjøring, vertikal løfting, avvanning og komprimering av avfallsmateriale.

Allerede ute på ledningsnettet, før avløpsvannet når renseanlegget ,har vi mulighet til å begynne å sile avløpsvannet for å fjerne avfallsmateriale. Dette gjøres først og fremst for å beskytte etterfølgende pumper og avlaste inntaksrister på renseanlegget. Gjennom å installere HUBERs RoK4 (som er en vertikal sil) ute på pumpestasjonene, kan man ta opp avfallsmateriale og få det vasket og presset allerede i pumpestasjonen. Avløpsvannet går deretter videre mot renseanlegget, og det pressede avfallsmaterialet som har en TS på opp til 40 % havner i en avfallsbeholder.

På denne måten avlastes inntaksristene på renseanlegget, og man unngår problepå pumpestasjonen. Pumpene får lengre levetid ettersom unødvendig slitasje reduseres, og det blir mindre mengder avfallsmateriale i renseanleggets inntak.

Hvis man har problem med f.eks. vaskeservietter som kommer fra visse spesifikke deler av ledningsnettet, så kan en pumpesil være en god løsning.

HUBERs RoK4 er enkel å bygge inn i eksisterende bygninger/pumpestasjoner. Den kan også dras opp for service over marken ved hjelp av geidersystem som finnes som tilbehør.

Les mer om HUBERs RoK4 her!


© Copyright - Hydropress HUBER AB