Hydropress HUBER AB

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Arrangementer Prosesskjemaer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss


icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Hydropress HUBER AB

HUBER kjører webinar

							

Tisdag 1:e september 11.00 - 11.30 Hållbar slamhantering

Slammets vara eller icke vara utanför reningsverken är en fråga som gått i klassisk långbänk. Utredningen från i vintras säger att det finns två alternativ till förbud, men båda innebär att dagens användning av slam till deponitäckning eller jordförbättringsmedel ser sitt slut. Genom att först avvattna och sen torka slammet uppnås ekonomisk och arbetsmiljömässiga vinster redan idag. Är reningsverket dessutom REVAQ certifierad kan det torkade slammet spridas på odlingsmark. Nästa steg i den hållbara slamkedjan är att inte återföra de metaller, läkemedelsrester och microplaster som finns i slammet till kretsloppet, samt att återvinna den viktiga fosforn som finns i slammet. Genom att monoförbränna slammet efter torkning får man en fosforrik aska i en fraktion och metaller och andra toxiner i en annan fraktion. HUBER kan erbjuda en lösning med en ”gate fee” per ton avvattnat slam och kommer att kunna klara framtida krav på återvinning av fosfor genom askan. På webinaret kommer vi gå igenom våra teknik och vår erfarenhet från våra 50+ driftade slamtorkar och 6+ år av erfarenhet av monoförbränning.

Torsdag 24 september 11.00-11.30 Konventionell slambehandling

En bra slamhantering är driftsäker, kräver litet underhåll, har låg energi-, vatten- och polymerförbrukning och har en god arbetsmiljö med minimal ljud och lukt påverkan. Vi på HUBER har hjälpt många av landets reningsverk att uppdatera sin slamhantering. Vi erbjuder förtjockning t.ex. före rötkammare och avvattning i senare skede med modern teknik. Vi kommer gå igenom nyckel komponenter samt design förutsättningar och fällor när man uppgraderar sin slambehandling. Med enkla mått och kunskap kan man få en bra dimensionering och riktigt trevlig förbrukning av insatsmedel samtidigt som slammet är torrare än någonsin.

Torsdag 22 oktober 11.00-11.30 Primärrensning, mekanisk primärsedimentering

I Norge har flera reningsverk reningskrav som motsvarar en ordentlig primärsedimentering. I Sverige har fler och fler reningsverk problem med kapaciteten på det utrymme som finns tillgängligt för verket. Genom att använda HUBERS teknik med mekanisk silning istället för primärsedimentering uppnås 60-70%’ig reduktion av SS och därigenom även en reduktion av BOD/COD. Genom att ersätta sedimenteringsbassänger med silar i tankar spara man utrymme och får en mer reglerbar process med konstant bra resultat. Flödet kan öka med mer än 50% med samma ytbehov. Vi går igenom övergripande design parameter och tekniska lösningar att ta med sig när man designar ett Primärrenseanlegg eller när man vill ersätta sin primärsedimentering.

Torsdag 26 11.00-11.30 november Septicmottagning, extern-slammottagning

Mottagnings av spetic- och externslam från mindre reningsverk innebär ofta en tydlig punkbelastning på verket. I många fall släpper man septic före intagsgallren och orsakar då ökad belastning både på renshanteringen och på de efterföljande reningsstegen. Har man otur är det en slambil som har ”blandat” slam och släpper iväg något som man verkligen inte vill ha in i reningsverket. Genom ett robust och dedikerat slammottagnings steg kan rensbelastning undvikas, och slamfasen kan portioneras in i verket över längre tid. Genom att varje bil som tömmer måste identifiera sig med tag, är det böjligt att få full spårbarhet på varje lass. Att investera i ett bra septicmottag är att investera i en jämnare drift och bättre arbetsmiljö.

Inn og les mer og registrer deg her!!!

Gjenvinning av energi fra avløpsvann med HUBERs varmeveksler RoWin

RoWin.png

Rett under oss, i kanaler under bakken, finnes det en gjemt og sjeldent brukt energikilde: avløpsvannet vårt. Normalt holder avløpsvannet en temperatur mellom 12 og 20 °C. Om vinteren synker temperaturen på avløpsvannet sjelden under 10 °C, og hvis den gjør det, så er det vanligvis bare i løpet av noen få dager. Dette gjør avløpsvann til en utmerket varmekilde til drift av varmepumper.

Bruk av avløpsvann som varmekilde passer spesielt godt til større bygninger, for eksempel institusjoner for eldre, sykehus, skoler eller svømmehaller. Det er også mulig å utvinne varmen fra utløpet av avløpsrenseanlegg, og å bruke den til f.eks. slamtørking.

Som en kobling mellom avløpsvannet og varmepumpen kreves det en varmeveksler, som utvinner varmeenergien som finnes i avløpsvannet. Varmeveksleren overfører den termiske energien fra avløpsvannet til varmepumpen. HUBER varmeveksler RoWin er utviklet spesielt for slik bruk. Det spesielle med dette systemet er at varmeutvinningen fra avløpsvannet skjer over bakken, og ikke i kanalen. Alle systemkomponentene er lett tilgjengelige for service og vedlikehold.

Les mer om HUBERs RoWin her!


Unngå problem ved pumpestasjonen med HUBERs vertikale sil RoK4

RoK4.png

Har du problem med tilstopping ved pumpestasjonen? Da har vi en mulig løsning på problemet ditt! HUBERs vertikale silanlegg RoK4, det er en finsil med automatisk rengjøring, vertikal løfting, avvanning og komprimering av avfallsmateriale.

Allerede ute på ledningsnettet, før avløpsvannet når renseanlegget ,har vi mulighet til å begynne å sile avløpsvannet for å fjerne avfallsmateriale. Dette gjøres først og fremst for å beskytte etterfølgende pumper og avlaste inntaksrister på renseanlegget. Gjennom å installere HUBERs RoK4 (som er en vertikal sil) ute på pumpestasjonene, kan man ta opp avfallsmateriale og få det vasket og presset allerede i pumpestasjonen. Avløpsvannet går deretter videre mot renseanlegget, og det pressede avfallsmaterialet som har en TS på opp til 40 % havner i en avfallsbeholder.

På denne måten avlastes inntaksristene på renseanlegget, og man unngår problepå pumpestasjonen. Pumpene får lengre levetid ettersom unødvendig slitasje reduseres, og det blir mindre mengder avfallsmateriale i renseanleggets inntak.

Hvis man har problem med f.eks. vaskeservietter som kommer fra visse spesifikke deler av ledningsnettet, så kan en pumpesil være en god løsning.

HUBERs RoK4 er enkel å bygge inn i eksisterende bygninger/pumpestasjoner. Den kan også dras opp for service over marken ved hjelp av geidersystem som finnes som tilbehør.

Les mer om HUBERs RoK4 her!


© Copyright - Hydropress HUBER AB