Behandling og siling av overløpsvann

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Arrangementer Prosesskjemaer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss


icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Behandling og siling av overløpsvann

En viktig del av våre tiltak for å verne om miljøet generelt og vassdragene spesielt, er behandling av regnvann og overløpsvann fra kombinerte avløpssystemer.

 

Vannkvaliteten i mange elver, innsjøer og hav er blitt merkbart bedre etter nybygging og utbygging av avløpsrenseanlegg. Til tross for alle disse anstrengelsene og investeringene er vassdragene fremdeles i betydelig grad forurenset, takket være utslipp av overløpsvann ved kraftig regn.

 

Rister til siling av overløpsvann

Man kan bruke sil- og ristanlegg fra HUBER for å forhindre at flytende og faste stoffer fra kanalnettet havner i resipienter ved kraftig regnvær.

 

Til slike bruksområder kan man velge enten horisontale lamellrister eller siler med perforerte plater. Vi tilbyr rister som monteres foran, oppå eller bak overløpsseksjonen. Hvilken rist som passer best, velges ut fra nødvendig eller ønsket utskilling av renseavfall, krav til gjennomstrømning og strukturelle betingelser.

Les mer om siling av overløpsvann

 

Rengjøring av bassenger til lagring av regnvann/dagvann

Til rengjøring av bassenger for lagring av regnvann, dagvannmagasiner, avløpsvannkanaler osv. må det finnes passende renseanordninger for å opprettholde funksjonen og ytelsen, og for å forhindre at det dannes illeluktende gasser fra forråtningen. Målet er å redusere de helsemessige konsekvensene som følge av biologisk aktivitet fra overveiende organiske substanser i et slikt sediment på kanal- eller bassengbunner.

 

Den mest effektive, pålitelige og økonomiske metoden for rengjøring av oppsamlingsbassenger og magasiner er bruk av spyling.

 

HUBER spylevippe (SK) er velutprøvd til rengjøring av alle tanktyper i alle størrelser. På den måten kan man også unngå mye arbeidskrevende manuell rengjøring av slike magasiner.

 

Spyling av kanaler og magasiner med dagvann

Vi tilbyr et nyskapende og patentert spylesystem med klaffteknologi. Systemet byr også på muligheten til å styre kanalnettet og aktivere lagringsvolumer for regnvann. Systemet passer til alle kanalbredder og kan bygges inn uten å avbryte kanaldriften.

 

Lagring av regnvann i kanalsystemet

Ett annet satsingsområde for HUBER er intelligente og effektive systemer for kontrollert regnvannmagasinering i kanalsystemer. For å kunne holde investerings- og driftskostnadene nede, er det viktig å bruke eksisterende kanalvolumer mer effektivt for regnvannlagring ved å kontrollere vannivåene i systemet. I mange tilfeller vil man kunne slippe å bygge flere lagringstanker. Miljøødeleggelser som følge av uunngåelige regnvannoversvømmelser, kan reduseres ved at man installerer siler for overflatevann.

 

Det blir stadig viktigere å kunne overvåke driften av lagringsmagasinene for å optimalisere bruken av resterende volumer, og for å redusere hendelser med overflatevann og flom. Det er svært viktig at man kan måle den behandlede og den silte mengden overflatevann/blandingsvann. Dette har tidligere ikke vært mulig på steder der det er installert en overflatevannsil. Men med vårt utstyr er dette nå mulig

 

Klikk på en av maskinene vid siden for å få mer informasjon om den!

© Copyright - Hydropress HUBER AB