Filtrering

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Arrangementer Prosesskjemaer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss


icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Filtrering

Sandfiltrering

 

Som følge av økte krav til utløpskvaliteten ved avløpsrenseanlegg - både for direkte og indirekte håndtering - tvinges brukere på kommunale og industrielle anlegg til å implementere flere nye behandlingstrinn for å forsikre seg om at man overholder grenseverdiene for utløpet. Sandfilter er en løsning som passer de fleste bruksområder for å overholde de strenge grenseverdiene for utløpskvaliteten.

 

CONTIFLOW® sandfilter er et oppstrømsfilter med kontinuerlig rensing av filtersengen, noe som gjør at man ikke trenger å stoppe driften for å spyle filtersengen. Mating av vann til filteret skjer ovenfra, og det ledes nedover gjennom en åpning mellom koblingsrøret og mammutpumperøret. Mating i filtersengen skjer via et antall fordelerarmer som er åpne på nedsiden. De faste stoffene i filtersanden holdes tilbake mens vannet flyter oppstrøms gjennom sandsengen. Filtratet flyter ut på filteranleggets øvre ende via et overvannavløp.

 

Samtidig flytter sandsengen seg nedover sammen med oppsamlet skitt og føres inn i den nedre enden av mammutpumpen, som er plassert midt inne i filteret. Sanden løftes til den øvre delen av filteret ved hjelp av mammutpumpen, og renner gjennom en såkalt vasker, som består av flere konsentriske trinn.

 

En liten mengde filtrert vann passerer oppover gjennom vaskeren og renser sanden for slam, mens den tyngre og grovere sanden faller gjennom vaskeren. Ved å stille inn separasjonsrestutløpet til et noe lavere nivå enn filtratutløpet, sikrer man en jevn strøm av vaskevann. Det kontinuerlige filtratet renner ut nær filterets overkant slik at det renner bort ved hjelp av gravitasjonen.

 

Filterhøyden som vanligvis brukes til kommunalt bruk er 1 m (2 m ved fjerning av fosfor/denitrifikasjon). Avhengig av anlegget størrelse er filtertanken laget i stål eller betong.

 

Typiske bruksområder for sandfiltre:

  • Poleringstrinn etter sluttsedimenteringsbassenget
  • Fosforeliminering via utfelling og filtrering
  • Fjerning av alger
  • Behandling av drikkevann
  • Behandling av prosessvann
  • Behandling av industrielt avløpsvann

Klikk her for mer informasjon om HUBER CONTIFLOW®

 

© Copyright - Hydropress HUBER AB