Mottak og behandling av sand i Finland

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Prosesskjemaer Arrangementer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss

icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Mottak og behandling av sand i Finland

Rapport fra det største anlegget i Finland for mottak og behandling av avfallssand

I hovedstadsregionen i finnes selskapets anlegg for mottak og behandling av skitten sand. HUBER SE har levert maskinene til anlegget.

Selskape tilbyr landsdekkende tjenester innen tjenesten for kloakk og kanalsystemer. Selskapet har 100 ansatte og driver 80 biler.

 • tømming og vask av brønner for slam, oljeseparasjon, regnvann, osv.
 • åpning, vask og smelting av avløps- og andre rør
 • rengjøring av kanaler og tunneler
 • plugge igjen, pumpe forbi, og holde tørt
 • TV-filming av rør 30 – 2 000 mm
 • oppsuging av grovt materiale (sand, steiner)
 • sanering av avløp og rørledninger
 • ​sanering av brønner
P1200001.JPG

Plan og mål

I 2002 vedtok selskapet å etablere et anlegg for behandling av sand fra avløpsvann. Anlegget behandler avløpsvann fra regn og ”sandseparasjonsbrønner”, avløp og anlegg for bilvask og til og med sand fra feiing av gater. Målet var at alt utgående msteriale skal være så rent at det kan klassifiseres som brukbart avfall og at det skulle kunne brukes til f.eks. jordforbedring.

Prosjektet kom raskt i gang, og i juli 2003 var det oppstart.

Sandbearbeiding

Eerola 2.jpg

Lastebilene tømmer lasten sin i containere der også den innkommende mengden veies.

Eerola 3.jpg

Sanden løftes fra containeren av en fjærdrevet løfteanordning...

Eerola 4.jpg

...til en RoSF7-mottakstank med transportskrue i bunn.

Eerola 5.jpg

RoSF9-vaskerommet separerer materiale som er > 10 mm og den finere sanden renner ned i en sandbrønn.

Steinene og annet materiale > 10 mm vaskes i RoSF13-maskinen og føres ut i en container.

Eerola 7.jpg Eerola 6.jpg

Den fine sanden < 10 mm pumpes inn i RoSF4 sandvask, der det organiske materialet vaskes ut av sanden.

Vasket og tørket sand mates ut i en container. All sand og alt steinmateriale som går ut av anlegget brukes til forbedringen av jorden.

Eerola 9.jpg Eerola 8.jpg

Vannrensing og gjenvinning

Det innkommende vannet og vannet som trengs for prosessen siles med Ro2-siltrommel, som har en åpningsbredde på 1 mm. Avsilingsmaterialet er det eneste avfallet som ikke kan gjenvinnes, da det kan inneholde plast som ikke går i oppløsning.

Eerola 12.jpg Eerola 11.jpg

Det avsilte vannet renner ned i en rørflokkulator. Kjemikalier og polymer tilsettes og deretter behandles vannet i et flotasjonsanlegg.

Det rene vannet fra flotasjonsanlegget brukes som vaskevann i vaskerommet, sandvask og RoSF13-maskinen. Fra disse sirkulerer vannet igjen via Ro2-gitteret til flotasjonsanlegget. Fra beholderen for vaskevann renner renset vann videre til det kommunale renseanlegget.

Eerola 10.jpg

Slambehandling

Slammet fra flotasjonen blandes med polymer og avvannes i RoS3-slamavvanneren.

Eerola 13.jpg Eerola 14.jpg

TS-innholdet i det avvannede slammet er 65-70 % og slammet brukes i deponi.

Hvordan ble forventningene oppfylt?

Selskapet har i 30 år jobbet sammen med forskjellige myndigheter for at ovennevnte avfall skal kunne behandles slik at det kan gjenvinnes på en miljøvennlig måte.

Høsten 2004 vedtok miljøsentralen i Birkaland at slammet og avsilingsmaterialet må dumpes på deponi (avfallet ble tidligere klassifisert som problemavfall). All sand og alt steinmateriale brukes som fyllmasse i jord- og anleggsarbeid.

I desember 2004 ble Eerola Företagens anlegg klassifisert av hovedstadsregionens samarbeidsdelegrasjon som et anlegg for ”næringsavfall”. Det betyr i praksis at alt avfall fra dette anlegget kan brukes som fyllmateriale på deponi.

Anlegget bruker ikke drikkevann, men renser og gjenbruker innkommende avløpsvann.

Anlegget i tall

Anlegget kan ta imot 12 000 tonn avfall per år. Det første året tok den imot 6 200 tonn. Vintermånedene er noe roligere, men fra mai til oktober er det store mengder.

Innholdet i det innkommende avfallet er fordelt i henhold til følgende:

 • 10-15 % vann
 • 70-80 % sand med kornstørrelse på 0,2-10 mm
 • 5-10 % grovere steinmateriale
 • 6-10 % slam
 • 2-4 % avsilingsmateriale

Vannet som ikke trengs til gjenvinning i anlegget går til det kommunale renseanlegget. Det kommunale renseanleggets laboratorium har undersøkt vannet fra dette anlegget og verdiene er følgende:

Grenseverdier

Biologisk

oksygenforbruk

BOD7 < 100 02/mg/l

210 mg/l

SUSP

SS < 150 mg / l

290 mg/l

Fosfor totalt

Ptotal n 2 mg/l

7,7 mg/l

Nitrogen

totalt

Nkok n 20 mg/l

50 mg/l

Tørrhetsgraden på det utgående grove materialet er TS > 99% og tørrhetsgraden på sandenTS > 98%.

Glødetapet i den vaskede sanden er < 5%. TS-innholdet i det avvannede slammet er 65-70%.

© Copyright - Hydropress HUBER AB