Produkter i rustfritt stål

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Arrangementer Prosesskjemaer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss


icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Produkter i rustfritt stål

HUBERs produkter i rustfritt stål er perfekte produkter for bruk innen vann- og avløpsvannbehandling - enten det dreier seg om kommuner eller industri. Rustfritt stål er et materiale som oppfyller de strengeste kravene:

  • Uovertruffen levetid
  • Optimal korrosjonsbeskyttelse gjennom standard fullbehandling i syrebad og full passivering
  • Standardisering innebærer konstnadsbesparelser og gjør planleggingen enklere
  • Utmerkede hygieniske egenskaper for helse og sikkerhet

Vi har som mål å tilby kundene fullkomne produkter. Vårt velutdannede personell fremstiller produktene i en moderne fabrikk. Vi har det i dag litt uvanlige synet at en stor andel foregår i vertikal fremstilling, og at dette er til det beste for våre kunder.

 

For å forhindre at våre produkter i rustfritt stål "smittes" av sort stål via damp, bruker vi bare rustfritt stål i fabrikken.

 

Våre maskin- og produksjonsprosesser er spesielt utviklet for rustfritt stål. Hvert produkt av rustfritt stål blir fullbehandlet i syrebad og helpassivert innen det forlater fabrikken, for å oppnå fullkommen overflate og korrosjonsbeskyttelse. Dette gjelder alle HUBERs produkter og maskiner.

 

Drikkevann er den viktigste ressursen vi har, og burde være tilgjengelig for alle mennesker i tilstrekkelig mengde og kvalitet. Vi tilbyr produkter av høyeste kvalitet for behandling av drikkevann.

 

Drikkevann må være rent, dvs. klart og fritt for patogener, lukt og farge. For å overholde disse kravene må man føle enkelte retningslinjer ved innpumping, behandling og distribuering av drikkevannet. Mange vannanlegg oppfyller imidlertid ikke disse kravene og utgjør en fare for helsen og miljøet. Det er viktig at man finner slike risikoer så tidlig som mulig for å forhindre skader.

 

Vi har utviklet systemer for vannanlegg som forhindrer kontaminering av drikkevann, for eksempel spesielle luftfiltreringssystemer. Etter hvert som vannivået i drikkevannreservoarene forandres, suges det luft inn og ut. Dersom luften som kommer inn i reservoaret, inneholder partikler og mikroorganismer, for eksempel virus, sporer, pollen eller mugg, kan drikkevannet bli kontaminert. Våre luftfiltersystemer med integrerte filtermedier holder igjen støv og andre fine partikler, og forhindrer på den måten kontaminering og helserisikoer.

 

Alle HUBER-produkter er fremstilt av rustfritt stål og overgår de siste retningslinjene og kvalitetskravene. Dersom produkter i rustfritt stål fremstilles og behandles på den beste måten, gir de de beste resultater for bruk i mange, mange år.

 

Klikk på en av produktene nedenfor for å få mer informasjon om den!

 

Kumlokk

Dørrer og porter

Rekkverk, stiger og overganger

Hygiene i drikkevannreservoarer

Brosjyrer

PG1 Manhålsluckor, säkerhetsstegar m.m.

PG2 Tekniska dörrar

 PG2 Tekniska dörrar med ritningar

PG8 Hygien i dricksvattenreservoarer

 Film om rostfritt

© Copyright - Hydropress HUBER AB