Renseavfallsbehandling

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Arrangementer Prosesskjemaer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss


icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Renseavfallsbehandling

Det første trinnet ved avløpsvannbehandling er vanligvis fjerning av faste partikler fra avløpsvannet ved hjelp av rister. Det fjernede renseavfallet inneholder husholdningsavfall, fekalier, toalettpapir og mineralstoffer. Mengden renseavfall avhenger ikke bare av ristens spalteåpning, men også av type kanalsystem.

 

Typisk B-innhold etter sil eller rist i kommunalt renseavfall varierer mellom 10 % og 25 %, avhengig av type rist. Omtrent 90 % av renseavfallet (TS-messig) er organisk.

 

På grunn av det høye vanninnholdet, den svært heterogene sammensetningen og det uestetiske utseendet må renseavfallet forhåndsbehandles før det blir tatt hånd om.

 

Den beste måten å forhåndsbehandle renseavfall på, er å bruke en vaskepresse for renseavfall. Fekalier og andre organiske materialer fjernes og føres tilbake til avløpsvannstrømmen. En gode vaskepresse vil dermed øke mengden BOD 5 til den biologiske behandlingsprosessen med omtrent 6 %.

 

Etter vasking blir renseavfallet komprimert for å redusere vanninnholdet og øke TS-innholdet (tørrstoff). Avvanningen forbedres ved at organiske materialer fjernes under vaskingen. En god vaskepresse kan oppnå en vekt- og volumreduksjon på opptil 80 %.

En vaskepresse reduserer renseavfallets mengde og volum, og dermed også håndteringskostnaden.

 

Klikk på en av maskinene vid siden for å få mer informasjon om den!

© Copyright - Hydropress HUBER AB