Ro2, Ro9 och RoMesh i slakteri i Danmark

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Prosesskjemaer Arrangementer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss

icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Ro2, Ro9 och RoMesh i slakteri i Danmark

Rapport fra et avløpsrenseanlegg med svært stor belastning fra næringsmiddelindustri på Jylland/Danmark

Det aktuelle storslakteriet (et av verdens største) ble bygd i første halvdel av 2000, og hadde da en planlagt produksjon på

75 000 svin i uken. Imidlertid har det stadig vært behov for å øke produksjonen, slik at den i 2011 har ligget på rundt 105 000 svin i uken. I et par uker i desember 2011 ble det slaktet opptil 115 000 svin i uken. Det skjer ingen annen produksjon enn slakting av svin her.

På selve slakteriet er det installert til sammen ni HUBER Rotamat-siler:

 • To Ro2 størrelse 780/1
 • Tre Ro2 størrelse 1000/1
 • En Ro2 størrelse 1200/1
 • To Ro9 størrelse 700/1
 • En RoMesh/Ro13 (fin sil for produksjon av spylevann til øvrige siler)

Avløpsvannet fra slakteriet er fordelt på tre linjer:

   1) En "rød" linje/slakterivann

   2) En linje med gjødselvann og vaskevann fra dyrebilene samt

   3) En egen linje med bare vaskevann (slakteriet rengjøres om natten og dette vannet, som inneholder en stor andel tensider osv.), siles med to egne Ro2-siler.

HUBER-maskinene ble satt i drift i 2004, og erfaringene er svært gode. Både med hensyn til funksjon/ytelse og driftssikkerhet. Alt maskinutstyr er fremstilt av syrefritt rustfritt stål SS 2343.

"Vegg i vegg" med slakteriet ligger et kommunalt drevet renseanlegg som tar hånd om alt avløpsvann fra slakteriet etter at silingen er foretatt inne på fabrikkområdet (spillvannet kommer med selvfall). Derimot pumpes alt sanitæravløpsvann (BDT) fra fabrikken i stedet vekk direkte til byens sentrale renseanlegg.

Dette renseanlegget har til sammen ytterligere fem Huber-maskiner installert:

 • Tre parallelle HUBER HDF7 flotasjonsanlegg (som alle kjøres med drøyt 40 m3/t hver)
 • To RoS 3/2 slamavvannere (industriversjonen)

Avløpsvannet fra slakteriet ledes først til et utjevningsbasseng med et volum på cirka 700m3 (inkl. jetmiksere)… Herfra pumpes vannet opp til de tre HUBER HDF-flotasjonsanleggene. Slammet som skilles ut (både flytslammet (mest fett) og sedimentert slam) pumpes via et mindre slamlager til de to parallellmonterte Huber RoS 3/2 Ind slamavvannerne for avvanning og deretter til slambeholdere. Alt maskinutstyr er fremstilt av syrefritt rustfritt stål SS 2343.

Nøkkeldata:

 • Avløpsvannet fra slaktingen tilsvarer normalt 105 000 svin i uken! Fabrikken går med to skift opptil seks dager i uken. Om natten arbeider alltid et spesielt rengjøringsteam.
 • Tilsvarende PE for dette renseanlegget er cirka 143 000 (=personekvivalenter)! Imidlertid finnes ikke noe sanitæravløpsvann tilkoblet.
 • Renseanlegget drives av kommunen, men ligger rett i nærheten av næringsmiddelindustrien (som er et rent slakteri som ikke driver videreforedling).
 • Gjennomsnittlig tilførselsmengde for siler og renseanlegg er 2300 m3/d.
 • Innkommende SUSP-belastning til renseanlegget er cirka 2 500 mg/l (tilsvarende etter Rotamat-silene inne på fabrikken). Utgående verdi etter flotasjonsanlegget er cirka 600 mg/l.
 • Innkommende COD-belastning til renseanlegget er cirka 8 000 mg/l (tilsvarende etter Rotamat-silene inne på fabrikken). Reduksjonen av COD er cirka 85 % over flotasjonen.
 • Flotasjonskapasiteten er totalt cirka 125 m3/t.
 • Avvanningskapasiteten er cirka 9 m3/t totalt eller cirka 600 kgTS/t. TS-inn av flytslam er cirka 6-7 %, og utgående TS er cirka 18 % ut etter de to RoS 3-avvannerne. Det avvannede slammet pumpes ved hjelp av en eksenterskrue til flere beholdere i tilstøtende rom.
 • Fellingskjemikalien som brukes, er jernklorid (forbruk ca. 2 m3/d), og i tillegg brukes polymer (både til flotasjonsanlegg og slamavvannere).
 • Det rensede vannet etter flotasjonsanlegget pumpes til byens kommunale renseanlegg for viderebehandling, til vanlige kommunale utgående verdier.

© Copyright - Hydropress HUBER AB