Sandbehandling

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Arrangementer Prosesskjemaer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss


icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Sandbehandling

Sand fra en sandfanger i et avløpsrenseanlegg og sand fra kanaler og veirengjøring er svært kontaminert med organiske materialer og skrot. Det høye innholdet av organiske materialer og den høye andelen glødetap (mellom 10 og 80 %) er årsaken til at det ikke er lett å avvanne slik heterogen "sandslam". Konsentrasjonen av faste partikler forblir et sted midt imellom.

 

Målet for god sandbehandling er først å utskille sanden opptil en kornstørrelse på 0,20 mm, og deretter utskille den rene sanden resp. mineralfraksjonen fra de nevnte forurensende organiske stoffene. Sluttproduktet etter en meget god sandbehandling er et gjenbruksprodukt med et glødetap på mindre enn 3 % og et TS-innhold høyere enn 90 %. En slik sandbehandling reduserer ikke bare volumet på og mengden av den borttransportert sanden, men også håndteringskostnadene.

 

Dersom den rene sanden brukes på nytt, f.eks. til veiunderlag, kan kostnadene ved håndteringen av sanden til og med gå i null.

 

Behandling av sand fra avløpsvann

For behandling av sand fra sandfanger på avløpsrenseanlegg har det vist seg at sandvaskere fra HUBER er det aller beste alternativet. HUBER COANDA sandvasker oppnår et uslåelig sandprodukt som aldri inneholder mer enn 10 % vann og 3 % glødetap. Den er så ren at det er lett å oppnå lønnsom bruk. Like viktig er det at sandvaskere fra HUBER har en utskillingsgrad på minst 95 % ved kornstørrelser 0,2 mm. Det finnes tusenvis av sandvaskere fra HUBER i fremgangsrik drift over hele verden.

Stadig flere land innfører regelverk som stiller visse kriterier angående sandkvalitet, avhengig av type håndtering og/eller gjenbruk. Så langt har HUBERs sandvaskere med letthet tilfredsstilt alle slike krav, og det vil de helt sikkert gjøre også i fremtiden, ettersom det er de som i utgangspunktet har satt standarden i bransjen.

 

Behandling av kanalsand og gatekumsand/strøsand

Egenskapene for kanalsand og gatekumsand/strøsand kan variere mye. Behandlingen av dette må tilpasses, avhengig av ønsket kapasitet, sammensetting av innkommende materialer, kvalitetskrav for utløpsmaterialer osv.

 

De viktigste prosesstrinnene er som følger: mottak og lagring, separering av skrot/grove partikler, sandutskilling og sandvask. Der det er begrenset tilgang til vaskevann, er vaskevannbehandling og resirkulering et alternativ. Ut fra sin lange erfaring og omfattende knowhow kan HUBERs ingeniører utforme et spesialtilpasset system for sandbehandling som tilfredsstiller dine krav og behov.

 

Klikk på en av maskinene vid siden for å få mer informasjon om den!

 

 

© Copyright - Hydropress HUBER AB