Sandutskilling

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Arrangementer Prosesskjemaer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss


icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Sandutskilling

Av hensyn til avløpsrenseanleggets driftssikkerhet er det nødvendig å separere sand og andre mineraler som spyles sammen med avløpsvannet, fra de råtnende organiske materialene.

 

Separering av sand, grus og andre mineraler er nødvendig for å øke driftssikkerheten ved avløpsrenseanlegg. God sandutskilling forhindrer driftsproblemer (for eksempel sandsedimentering i luftetanker og råtnetanker), reduserer slitasje på utstyret (for eksempel pumper og sentrifuger for slamavvanning) og forhindrer tilstopping og andre driftsforstyrrelser.

 

Samtidig som så mange mineraler som mulig skal fjernes, skal så mange organiske stoffer som mulig bli igjen i avløpsvannet. Måling av mengde fanget sand foregår vanligvis med en sandkornstørrelse på 0,2 mm.

 

I kombinerte avløpssystemer kan i gjennomsnitt rundt 60 l sand fjernes fra 1000 m3 avløpsvann.

 

De mest brukte sandutskillingssystemene er lang sandfanger, rund sandfanger og virvel-sandfanger. Sanden utskilles ved hjelp av tyngdekraften (lang sandfanger) eller av sentrifugalkraften (rund og virvel-sandfanger). For sandutskilling i lange sandfangere brukes ofte skruetransportører eller skrapeplater. Pumper, lutende skruetransportører eller integrerte skruer for sandklassifisering brukes til avvanning av sanden.

 

Lange sandfangere er vanligvis utstyrt med lufting for å forhindre sedimentering av flyktige stoffer og for å redusere andelen organiske materialer i sanden. Dessuten bidrar luftingen til at flytende partikler (fettslam og flytslam) flyter opp til overflaten og kan fjernes.

Ifølge Kalbskopf er oppholdstiden en viktig faktor i utviklingen av luftede lange sandfangere. Imidlertid kan selv ikke den aller beste luftede lange sandfangeren forhindre at det blir høye organiske andeler i det separerte sandslammet. Bare en god sandvask kan garantere så godt som komplett separering av organiske materialer fra sanden og produsere ren sand.

 

Klikk på en av maskinene vid siden for å få mer informasjon om den!

 

© Copyright - Hydropress HUBER AB