Sedimentering

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Arrangementer Prosesskjemaer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss


icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Sedimentering

Utstyr til før- og ettersedimenteringsbehandling av avløpsvann

 

Innstrømningen til førsedimenteringsbassenget er en blanding av slam og vann fra sandfangingen. Her utskilles organiske stoffer og mineraler ved hjelp av sedimentering, før det fjernes som primærslam.

Før det behandlede avløpsvannet når resipienten, skal sluttsedimenteringsbassengene fjerne så mye som mulig av de gjenværende slamklumpene, inklusive flytslam.

 

For å oppnå en klar utstrømning av meget høy kvalitet, som oppfyller alle standarder, må praktisk talt alle flytende og synkende stoffer fjernes fra utstrømmen og holdes igjen i sedimenteringsbassenget. Strie strømmer ved regn eller snøsmelting er kritisk for sedimenteringsbassengenes ytelse.

Dersom slamnivået blir for høyt, risikerer man at slammet flyter over til utløpet. Man må alltid forhindre slamflukt for ikke å overstige grenseverdiene.

 

Det hydrauliske mønsteret til innstrømningen til sluttsedimenteringsbassenget er svært viktig for ytelsen. En innstrømning som arter seg ugunstig kan forårsake problemer som fører til høye konsentrasjoner av filtrerbare partikler i utløpet.

 

Et vesentlig problem er den høye tilførselsenergien ved sentrisk mating av bassenger, noe som fører til høye interne strømmer i bassenget og til slutt til en lav utskillingseffekt for hele bassenget. Tilførselsenergien kan reduseres betraktelig når matingen isteden foregår via bassengets periferi, noe som er tilfellet med HUBER Opti-Flow-systemet.

 

Videre er det viktig for at sedimenteringsbassengene skal fungere optimalt, at man trekker av klarfaser rundt hele bassengets omkrets. Som en hjelp til dette leverer HUBER nedsenkede avtrekksrør som er enkle å bruke. Vanlige avtrekksrenner har problemer med vind eller at betongkonstruksjonen setter seg. Dersom slike fenomener inntreffer, har dette en sterkt negativ innvirkning på åpne tradisjonelle avtrekksrenner.

 

Klikk på en av maskinene vid siden for å få mer informasjon om den!

 

© Copyright - Hydropress HUBER AB