Slambehandling

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Arrangementer Prosesskjemaer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss


icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Slambehandling

Det største restproduktet fra et kommunalt vannrenseanlegg er avløpsslammet, som fjernes ved mekanisk, biologisk og kjemisk vannrensing.

 

Mengden slam avhenger av rensetype, antall tilknyttede innbyggere og avløpsvanntype. Avløpsvannets og slammets egenskaper er forskjellige fra land til land. Det er dessuten forskjeller mellom tettbebygde områder og landsbygda. Slamproduksjonen kan ofte beregnes til mellom 20 og 45 kg TS per person per år.

 

Det er mange egenskaper ved slammet som har stor betydning for kostnaden av slambehandlingen. Vanninnholdet er svært viktig ettersom det avgjør slammets volum og dermed også dets anvendelighet, samt kostnadene ved borttransportering og håndtering. Slammets TS og vanninnhold avhenger av slamtypen (f.eks. primærslam, aktivt bioslam eller kjemisk slam), behandlingens art og kvalitet (f.eks. råttent eller ikke-råttent slam), og av hvilken metode som brukes til fortykking og avvanning av slammet.

 

Slammets kjemiske sammensetning avhenger blant annet av avløpsvannets kvalitet og av hvilken metode som brukes for å rense avløpsvannet. Innholdet av tungmetaller er spesielt viktig, siden det er en begrensende faktor for eventuelt bruk i jordbruksøyemed. Til tross for det faktum at mengden tungmetaller ofte holder seg innenfor de fastsatte grenseverdiene, er det en stigende uro (både hos politikere og vitenskapsmenn) for den langsiktige utviklingen og den mulige akkumuleringen av skadelige stoffer. Forekomsten av endokrine stoffer i biojord er enda en bekymring, selv om disse farmasøytiske stoffene trolig ikke tas opp av plantene.

 

Europeiske retningslinjer fastholder at deponiavfall må ha et glødetap på under 5 %. Dette innebærer at det ikke lenger er mulig aktivt å plassere ubehandlet avløpsslam i deponier. Bare aske etter slamforbrenning kan plasseres i deponier. Kombinasjonen slamtørking og forbrenning er så godt som energinøytralt. Tørket slam har omtrent samme varmeverdi som brunkull. Dersom man forbrenner tørket slam, genereres det omtrent nok varme til å muliggjøre slamtørking.

 

HUBER tilbyr i prinsippet et komplett sortiment for slambehandling.

 

Klikk på en av maskinene vid siden for å få mer informasjon om den!

 

Les mer om slamtørking

 

© Copyright - Hydropress HUBER AB