Storbilvask i Östergötland, Sverige

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Prosesskjemaer Arrangementer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss

icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Storbilvask i Östergötland, Sverige

Rapport fra anlegg for behandling av resirkulert vaskevann fra storbil-/stridsvognvask med HUBER Ro2 roterende sil (med innebygd rensepresse) og HUBER Ro6 lang sandfanger med innebygd sandavvanner.

Effektiv siling av sirkulerende vaskevann fra storbilvask i militæranlegg.

I tråd med at den generelle verneplikten i Sverige er redusert, har forsvaret også rasjonalisert/automatisert rengjøring av alt fra panserkjøretøyer til personkjøretøyer. Tidligere ble biler og andre kjøretøyer vasket manuelt av de vernepliktige.

På slutten av 2007 ble det installert en effektiv automatvask (levert og installert av en større ekstern leverandør på området) for hovedsakelig større kjøretøyer, deriblant panserkjøretøyer

For å sikre en både kostnadseffektiv og miljøtilpasset behandling siles og utskilles alt resirkulerende vaskevann ved hjelp av HUBER Ro2 roterende sil (med innebygd rensepresse) og HUBER Ro6 lang sandfanger med innebygd sandavvanner.

Materialet som utskilles, er hovedsakelig grener, kvister, stein, gress/torv, jord og andre fremmedlegemer som spyles av kjøretøyene. Med HUBER Ro6 utskilles og avvannes minst 90 % av fin sand >= 0,2 mm størrelse.

Vannet som behandles, går i en slynge og gjenbrukes av den eksterne leverandørens vaskerobot. Spalteåpningen er 3 mm på den innledende Ro2-silen. Installasjonen av HUBER-maskinene ble gjort i en eksisterende bygning.

Kunden undersøkte flere alternativer, men fant ut at HUBER hadde den beste løsningen. HUBER Ro2 og HUBER Ro6 er perfekte for denne typer anlegg, ettersom de kan håndtere/utskille både store og helt små sandkorn.

Størrelse og type: Ro2/1000/3 tankmontert i rustfri tank. Ro6 lang sandfanger (størrelse 4) med luftet sandfanger og integrert fettfanger.

Flyt: 120 l/sek for Ro2/1000/3 (=Qmax).

Flyt: 60 l/sek for Ro6 (=Qmax) for garantert sandutskilling >= 0,2 mm sandkornstørrelse.

© Copyright - Hydropress HUBER AB