Strainpress i biogassanlegg i Norrbotten, Sverige

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Prosesskjemaer Arrangementer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss

icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Strainpress i biogassanlegg i Norrbotten, Sverige

 

Rapport fra SP Strainpress Slamsil i biogassanlegg

 

 

Anleggstype: Avløpsrenseanlegg i Norrbotten som er dimensjonert for å ta imot avløpsvann fra ca. 30 000 personer. Også matavfall fra husholdninger og butikker samt restauranter og storkjøkken kjøres til avløpsrenseanlegget.

 

Avløpsslammet og matavfallet knuses og finfordeles i en pulper, hvorpå det hygieniseres ved 70 °C i løpet av ca. 1 time. Deretter pumpes denne slurryen inn til råtnetanken, som er plassert ved siden av avløpsrenseanlegget. Så foregår oppråtningen i råtnetanken. Råtnetanken holder en temperatur på ca. 55 °C. Produktet som dannes, er biogass, som for en stor del (~70 %) består av metangass. Resten består av karbondioksid, vann, hydrogensulfid og hydrogen. Det råtnede slammet brukes til jordproduksjon fordi det inneholder en del næringsstoffer.

 

HUBER-maskin: HUBER Strainpress SP slamsil med 5 mm hull i silkurven (= standard)

Kapasitet: 75 m³ ved 3 % TS

Oppstart: mars 2006

 

Bakgrunn/Resultat: I mars 2006 ble det installert en HUBER Strainpress Slamsil for å fjerne fibrer og grove partikler fra sirkulerende slamsystemer, fra råtnetanker til varmevekslere og deretter inn i råtnetanker, for sirkulasjonsoppvarming av råtnetanker.

 

Dette sparer ca. to timers arbeid per dag samt kostnader ved slamsuging, for å hindre tilstopping i varmeveksleren.

 

Ved installasjonen ble rørsystemet koblet slik at også innkommende organisk husholdningsavfall som var malt og blandet med avløpsslam, kunne kjøres gjennom Strainpressen før det gikk inn i råtnetanken. Dette bidrar til å redusere belegninger og sammenfiltring av fibrer inne i råtnetanken, og gir en problemfri drift.

 

© Copyright - Hydropress HUBER AB